Het bouwblok heeft door zijn orientatie niet of nauwelijks invloed op de lichtinval in voortuinen en achtertuinen van de omliggende woningen aan de Teldersweg / van Poeljeweg.