Ten behoeve van de bouw is het nodig om bomen te kappen. De gemeente heeft daarvoor een rooivergunning aangevraagd, welke op 11 mei jl. is gepubliceerd. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de gemeentelijke website www.rotterdam.nl/teldersweg.